Pronatura s.r.o. - ekologie, environment, servis   |   www.pro-natura.cz   |   723 833 779

 

Doklady

Rozhodnutí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů / Ministrestvo životního prostředí

Osvědčení o školení k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Certifikát vzorkař a hodnotitel  nebezpečných vlastností odpadů

Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty / Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Výpis ze  Živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích