Pronatura s.r.o. - ekologie, environment, servis   |   www.pro-natura.cz   |   723 833 779

 

Reference

Vybrané tematické reference:

 • Vzorkování sedimentů
 • Doplňující pedologické průzkumy na stavbě Dálnice D3 Praha – Tábor – Č. Budějovice, spolupráce s Radon Expres a ASTON – služby v ekologii s.r.o.,  zadavatel Metrostav a.s., Eurovia  CS a.s., STRABAG  a.s. (2010 - 2011)
 • Terénní úpravy pozemků v k.ú. Záhostice – využití přebytečných zemin ze stavby Dálnice D3, projekce, spolupráce s EPS – servis, spol. s r.o., zadavatel ASTON – služby v ekologii s.r.o. (2010)
 • Posouzení záměru Rekonstrukce a odbahnění vodní Nádrže „Stará voda“ v k.ú. Zvírotice podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000, spolupráce s RNDr. A. Vélem, zadavatel ASTON – služby v ekologii s.r.o. (2010)
 • Dendrologický průzkum a inventarizace dřevin ve vojenských objektech: Kasárna Kbely a Letecké muzeum Kbely, zadavatel Česká republika – ministerstvo obrany (2009)
 • Kompenzačních environmentální opatření za výstavbu dálnice D8 v oblasti Petrovice – Tisá; projekce a realizace – Zadavatel: ŘSD ČR ve spolupráci s krajským úřadem ÚK a AOPK ČR (2007-2008)
 • Managementová (environmentální) opatření, projekce a realizace v ZCHÚ Černá louka, zadavatel: KÚ ÚK (2003-2006)
 • 5. Etapa rekultivace lomu Ležáky, spolupráce s Terén Design s.r.o. na projekci, zadavatel Palivový kombinát Ústí nad Labem (2005-2006).
 • Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka, spolupráce se společností Terén Design s.r.o. na projekci, vedení stavby při realizaci díla, zadavatel AOPK ČR Ústí n/L (2003 – 2006)
 • Managementová (environmentální) opatření v CHKO Labské pískovce, projekce a realizace – stavby tůní a přehrážek na rašeliništích, zadavatel CHKO Labské pískovce (2004 -2006)
 • Stavba rybníka Koprník na Cínoveckém hřbetu, spolupráce s Terén Design s.r.o. na projekci a s EPS – servis, spol. s r.o. na realizaci díla, zadavatel OkÚ Teplice (2000 -2005)